Kościół   Zielonoświątkowy

                  "DOBRA NOWINA" w Wolsztynie


Wyznanie wiary

Wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

 • Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego,
  i stanowi jedyną normę wiary i życia.

 • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.

 • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest
  i Wieczerzę Pańską.

 • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

 • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.

 • Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

 • Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Copyright by 2014 - 2023 Kościół Zielonoświątkowy w Wolsztynie

NASZA MISJA                                                                                            DANE TELEADRESOWE


Mieć wpływ na otaczający nas świat i ludzi,                                                        Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Dobra Nowina"
poprzez ukazanie Bożej miłości, dobroci i łaski.                                                  Komorowo 26a/11, 64-200 Wolsztyn
Budować i rozszerzać Królestwo Boże,
gdziekolwiek będziemy.                                                                                          Pastor - Radosław Zandecki
                                                                                                                                     tel. kom. 604 614 978

POTRZEBUJESZ MODLITWY ZADZWOŃ - 604 614 978