Kościół   Zielonoświątkowy

                  "DOBRA NOWINA" w Wolsztynie


Chrzest Duchem

Chrzest w Duchu Świętym polega na przykryciu, napełnieniu, zanurzeniu w Duchu Świętym. Jest czymś innym niż chrzest w wodzie. Czymś innym niż przyjęcie zbawienia lub nowe narodzenie, kiedy to przyjmujemy ducha synostwa i stajemy się synami i córkami Bożymi, gdyż Bóg zesłał Ducha Syna swego do naszych serc: „A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!” (Gal 4,6). (Przeczytaj również Rz 8,9 i 15). Wieczorem tej samej niedzieli, której został wzbudzony
z martwych, Jezus ukazał się swoim uczniom zgromadzonym w sali za zamkniętymi drzwiami. Najpierw pokazał im swoje ręce i bok, a kiedy zobaczyli Jego rany, tchnął
na nich i rzekł: „Przyjmijcie Ducha Świętego”. Chociaż narodzili się na nowo i przyjęli już dar zbawienia oraz ducha synostwa. (Jn 20,20-22). Potem Jezus ukazywał się uczniom przez czterdzieści dni nauczając ich i mówiąc, że ześle na nich Obietnicę daną przez Ojca. Powiedział im też, by nie opuszczali Jerozolimy dopóki nie zostaną napełnieni mocą
z wysokości. (Łk 24,49). W księdze Dziejów Apostolskich znajdujemy powtórzenie tego polecenia, gdzie ponadto Jezus wyjaśnia, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, ale uczniowie wkrótce zostaną ochrzczeni w Duchu Świętym. (Dz 1,4-5, 8). Pan powiedział uczniom, że otrzymają moc, kiedy Duch Święty zstąpi na nich i będą Jego świadkami w Jerozolimie,
w całej Judei i Samarii, i aż po krańce ziemi.


Copyright by 2014 - 2023 Kościół Zielonoświątkowy w Wolsztynie

NASZA MISJA                                                                                            DANE TELEADRESOWE


Mieć wpływ na otaczający nas świat i ludzi,                                                        Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Dobra Nowina"
poprzez ukazanie Bożej miłości, dobroci i łaski.                                                  Komorowo 26a/11, 64-200 Wolsztyn
Budować i rozszerzać Królestwo Boże,
gdziekolwiek będziemy.                                                                                          Pastor - Radosław Zandecki
                                                                                                                                     tel. kom. 604 614 978

POTRZEBUJESZ MODLITWY ZADZWOŃ - 604 614 978