Kościół   Zielonoświątkowy

                  "DOBRA NOWINA" w Wolsztynie


O nas

Tworzymy Kościół z pasji do Jezusa. To On sprawił, że każdy z nas odnalazł sens swojego życia. Miłość Boga Ojca, którą realnie doświadczamy, stała się inspiracją do przykazywania jej dalej. Pragniemy ukazywać dobroć i łaskę Boga, jako Tego, który przebacza każdy grzech. Wierzymy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego! Nie jesteśmy wyjątkowi, to Bóg jest wyjątkowy! Ojciec uczy nas pokory i wyrozumiałości wobec siebie nawzajem. Sprawił, że zgodnie z modlitwą „Ojcze Nasz”, jesteśmy w stanie przebaczać sobie i innym. Tak działa Boża łaska. Dzięki niej nasze życie ulega zmianie na lepsze, a wiara wzrasta.
Więc jeśli pragniesz odnowić relację z żywym Bogiem, szukasz odpowiedzi na nurtujące cię pytania, chcesz znaleźć sens życia, jesteś osobą wierzącą, to serdecznie cię zapraszamy.


Kierunek 1.7 to:

  • jedna wizja
  • siedem celów, które pomogą nam realizować wizję

Wizja naszego kościoła:

      "Miasto napełnione Bożą obecnością przez ewangelię głoszoną w mocy"

Cele naszego kościoła:

  • budowanie fundamentu łaski
  • koncentracja na osobistej relacji z Bogiem
  • odkrywanie tożsamości syna
  • prowadzenie w uczniostwie
  • poruszanie się w pełni darów Ducha Świętego
  • odważne głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu z łaski dokonanym w Jezusie Chrystusie
  • wywieranie wpływu na otoczenie


Copyright by 2014 - 2023 Kościół Zielonoświątkowy w Wolsztynie

NASZA MISJA                                                                                            DANE TELEADRESOWE


Mieć wpływ na otaczający nas świat i ludzi,                                                        Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Dobra Nowina"
poprzez ukazanie Bożej miłości, dobroci i łaski.                                                  Komorowo 26a/11, 64-200 Wolsztyn
Budować i rozszerzać Królestwo Boże,
gdziekolwiek będziemy.                                                                                          Pastor - Radosław Zandecki
                                                                                                                                     tel. kom. 604 614 978

POTRZEBUJESZ MODLITWY ZADZWOŃ - 604 614 978