Kościół   Zielonoświątkowy

                  "DOBRA NOWINA" w Wolsztynie


Katechetyka

Dzieci i młodzież stanowią ważną część naszego Kościoła. Wierzymy, że służba oraz błogosławieństwo wypowiadane nad ich życiem, we właściwym czasie przyniesie wspaniały owoc! Dlatego też pragniemy, aby nasze dzieci od najmłodszych lat poznawały Boga. Prowadzimy biblijne nauczanie dzieci i młodzieży, które odbywają się na zajęciach
w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym. Nauczanie prowadzone jest w ramach systemu oświaty na mocy rozporządzenia MEN z dnia 14.04.1992 (z późniejszymi zmianami),
co daje możliwość wystawiania oceny ucznia na świadectwie szkolnym.

Katechetą Kościoła jest Agnieszka Zandecka.


Copyright by 2014 - 2023 Kościół Zielonoświątkowy w Wolsztynie

NASZA MISJA                                                                                            DANE TELEADRESOWE


Mieć wpływ na otaczający nas świat i ludzi,                                                        Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Dobra Nowina"
poprzez ukazanie Bożej miłości, dobroci i łaski.                                                  Komorowo 26a/11, 64-200 Wolsztyn
Budować i rozszerzać Królestwo Boże,
gdziekolwiek będziemy.                                                                                          Pastor - Radosław Zandecki
                                                                                                                                     tel. kom. 604 614 978

POTRZEBUJESZ MODLITWY ZADZWOŃ - 604 614 978